DSD
Swirl Difüzör

Difüzör
DSD Swirl Difüzör

DSD Swirl Difüzör

Havalandırma sistemlerinde tavan uygulamaları için, yüksekliği 2,6 ila 4 mt'ye kadar olan mekanların ısıtma ve soğutma
sistemlerinde emiş ve üfleme amaçlı olarak kullanılır. Kanatların yapısından dolayı, üfleme amaçlı kullanımlarda yatay
ve düşey atışlara uygundur. Coanda etkisi yaratmak istenilen durumlarda tavan ile aynı düzlemde monte edilmelidir.
Difüzör 1 mm kalınlıkta DKP sacdan imal edilir. Kanatlar ise siyah plastik malzemedendir. Difüzör kare veya dairesel ön
görünüm olarak iki çeşitte üretilmektedir.
Ürün elektrostatik toz boya ile standart olarak RAL 9010, istek üzerine herhangi bir renge boyanmaktadır.
En uygun atış karakteristiğini yakalamak için difüzörün arkasına plenum kutu uygulaması yapılır, üstten veya yandan
girişli olabilen plenum kutularda klapeler vasıtasıyla hava ayarı yapılabilmektedir. Min.0,60 mm galvaniz sacdan imal
edilen kutulara isteğe bağlı olarak akustik izolasyon uygulanmaktadır.

Swirl Difüzör